• Foto-2-920-250
 • Foto-4-920-250
 • Foto-1-920-250
 • Foto-3-920-250

... tapijt goed voor ons milieu is

goed-voor-milieuDe Nederlandse tapijtfabrieken zijn al jaren actief om op een milieuvriendelijke wijze tapijt te maken.

De tapijtindustrie verricht hiervoor diverse inspanningen.

 • Men gaat zo zuinig mogelijk om met grondstoffen en minimaliseert het uitvalpercentage.

 • Energie- en waterbesparing staan hoog in het vaandel (bijvoorbeeld door het tijdig uitzetten van machines, het plaatsen van extra tochtdeuren en het isoleren van fabriekshallen). Op dit moment is er voor het maken van één vierkante meter tapijt al 20% minder energie nodig dan tien jaar geleden. Het afvalwater wordt gezuiverd.

 • Tapijtafval is goed te recyclen. Bepaalde nylontypes kunnen geheel worden gerecycled en worden technisch verwerkt tot nieuw nylon. Wollentapijt kan uitstekend verwerkt worden als een natuurlijk isolatiemateriaal. Tapijtafval dat op dit moment nog ongeschikt is voor herverwerking wordt verbrand. Tijdens deze verbranding wordt energie teruggewonnen, omdat tapijt een hogere energiewaarde heeft dan aardolie. Bij het tapijt dat nu wordt ontworpen wordt al rekening gehouden met de mogelijkheid om later te recyclen.

 • Voortdurend wordt geprobeerd om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken en waar mogelijk te hergebruiken. Tapijtkokers, waar het tapijt omheen is gewikkeld, worden zoveel mogelijk hergebruikt. De folie die bij de verpakking wordt gebruikt, is gemaakt van recyclebaar polyethyleen. Met toeleveranciers van grondstoffen worden afspraken gemaakt om zoveel mogelijk retourverpakkingen toe te passen.

 • Tapijtlijmen zijn tegenwoordig vrij van organische oplosmiddelen.

 • De tapijtindustrie erkent het belang van samenwerken aan een gezond leefmilieu. Om die reden zijn verschillende samenwerkingsverbanden opgericht en afspraken gemaakt:

 • De Verenigde Nederlandse Tapijtfabrikanten (VNTF) heeft de Commissie voor Milieu en Energie opgericht als platform voor milieuzaken. In Europees verband vindt een samenwerking plaats binnen de Europese Vereniging voor Tapijt (ECA) en de GUT. Het overgrote deel van de Nederlandse tapijtindustrie is aangesloten bij de GUT. De leden verplichten zich hiermee om tapijt te produceren onder zo milieuvriendelijk mogelijke omstandigheden. Hiervoor zijn diverse standaarden en testmethoden ontwikkeld. Tapijt dat voldoet aan de strenge normen van de GUT is herkenbaar aan het GUT-Keurmerk. (zie ook bij GUT keumerk)

 • In 1996 heeft de VNTF een milieuconvenant afgesloten met de desbetreffende overheden (Ministeries van VROM en Economische Zaken, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen). Hierin staan afspraken over hoe de verspreiding van afvalstoffen naar lucht, bodem en water de komende jaren zal worden teruggedrongen.

 • Fabrikanten kunnen bij de Stichting Milieudatabank laten toetsen in hoeverre een stof bezwaarlijk is voor het milieu op basis van criteria die zijn vastgesteld door het Rijks Instituut voor integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA). Stoffen die als milieubezwaarlijk worden getoetst, moeten worden vervangen door niet-milieubezwaarlijke stoffen of er moet worden voorkomen dat deze stoffen terechtkomen in het afvalwater.
Natuurlijk kunt u zelf ook uw steentje bijdragen door het tapijt zo goed mogelijk te onderhouden, zodat het lang meegaat. Tapijt dat opgespannen is op ondertapijt kan trouwens prima verhuisd worden. En bij het vervangen van uw oude tapijt kan ondertapijt van goede kwaliteit meestal gewoon blijven liggen.