• Foto-4-920-250
  • Foto-2-920-250
  • Foto-1-920-250
  • Foto-3-920-250

Veel gestelde vragen: laag BTW tarief

Wat is de tekst in de regeling met betrekking tot tapijt
“De regeling geldt voor het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning. Onder vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning worden ook vloeren begrepen, die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de vloer als geheel.

Bedoeld worden onder andere betonnen gietvloeren, plavuizen, tegels en sommige parketvloeren. Ook het via verlijming aanbrengen van (onder)tapijt rechtstreeks op de originele vloer valt onder de post.”

Ik lees niets over trappen, hoe zit dat?
Ook het aanbrengen van verlijmd tapijt op trappen valt onder de regeling. Om praktische redenen is dit niet in de tekst van de regeling opgenomen. De belastinginspectie is echter op de hoogte dat de regeling ook voor trappen van toepassing is.

Waarom geldt de regeling alleen voor de legkosten voor volledig verlijmd tapijt?
Dat heeft vooral te maken met Europese richtlijnen wat in feite neerkomt op dat de Nederlandse overheid in dit geval alleen laag btw mag toepassen op werkzaamheden rondom producten die aard- en nagelvast zijn verbonden met de totale constructie.
Het leggen van los tapijt komt dus niet aanmerking voor de regeling. Ook als tapijt wordt verlijmd op een ondervloer die zwevend is aangebracht mag de regeling niet worden toegepast. De vloer kan namelijk zonder veel schade worden verwijderd van de constructie. Ook het gebruik van spanlatten valt buiten de regeling. Hier is wel intensief over gesproken, maar dit bleek helaas niet haalbaar omdat de schade na verwijdering in het algemeen te beperkt werd bevonden.

Voor welke woningen geldt de regeling?
De regeling geldt alleen voor woningen ouder dan 2 jaar. Op de website van Inretail kunnen retailers en stoffeerders een ouderdomsverklaring downloaden die ze door de klant kunnen laten tekenen als bewijs van ouderdom of vervanging.

Hoe lang duurt de regeling?
Het ministerie van Financiën geeft aan dat regeling per 1 maart 2013 van kracht is. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht facturen aan te passen. De regeling eindigt op 1 maart 2014. Uiteraard wordt er vanuit verschillende sectoren gelobbyd om de regeling te verlengen.

Waar vind ik meer informatie?
Inretail heeft voor retailers en stoffeerders een pagina met praktische uitleg en hulpmiddelen. Deze is te vinden op de site van Inretail .

De volledige inhoud van de regeling op de site van het ministerie van financiën