• Foto-2-920-250
 • Foto-3-920-250
 • Foto-1-920-250
 • Foto-4-920-250

Garantiebewijs

Garantiebewijs-kleinerOp bijna elk tapijt wordt enkele jaren garantie gegeven. Deze garantie is aflopend. Dat wil zeggen dat wordt uitgegaan van een waardedaling van het tapijt door het gebruik er van. Is de garantietermijn bijvoorbeeld drie jaar, dan zal de waarde van het tapijt ieder jaar met 33% afnemen.

De garantievoorwaarden kunnen echter verschillen per tapijtmerk. Informeer daarom bij uw leverancier en vraag naar de voorwaarden voor van hun garantiebewijs.

Soms wordt geen afzonderlijk schriftelijk garantiebewijs verstrekt door de fabrikant. In zo'n geval kunt u uw op de aankoopnota in ieder geval de volgende gegevens te vermelden, zodat deze geldt als garantiebewijs:

 • naam/merk van het tapijt
 • aantal geleverde meters
 • prijs van het tapijt
 • of er ondertapijt gebruikt is
 • welk materiaal gebruikt is bij het leggen (bijvoorbeeld spanlatten, afdekstrips e.d)
 • gevolgde legmethode
 • de PIT/PRODIS-informatie
 • algemene leveringsvoorwaarden.