• Foto-2-920-250
  • Foto-4-920-250
  • Foto-3-920-250
  • Foto-1-920-250

Veel gestelde vragen

Is CE markering verplicht op tapijt?

Per 1 januari 2007 moeten alle soorten vloerbedekkingen (tapijt/laminaat/pvc/linoleum) die in Europa worden verkocht voorzien zijn van CE-markering. De CE-markering moet worden aangebracht op het verpakkingsmateriaal en bij de productinformatie.

CE staat voor Conformitie Européen en betekent dat de vloerbedekking voldoet aan vastgestelde normen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieueisen. Dat deden deze producten overigens ook al zonder CE-markering. Zonder een CE-merk is er geen toegang tot de Europese markt voor dat product. De eis van CE-markering geldt dus zowel voor in Europa geproduceerde vloerbedekking als voor in Europa ingevoerde vloerbedekking. Voor tapijt betekent dit dat voldaan moet worden aan bepaalde eisen ten aanzien van slipgevoeligheid terwijl er tevens een brandklasse dient te worden aangegeven.

Wat betekent het dat tapijt een antistatische werking heeft?

In de beginperiode van kamerbreed-tapijt kwam het nog wel eens voor dat je een hinderlijke ‘schok’ kreeg bij het aanraken van een deurklink of ‘kortsluiting’ bij het openen van een metalenkast. Door het lopen over tapijt ontstaat een vorm van wrijving, waardoor iemand elektrostatisch wordt opgeladen. Als je daarna in contact komt met een metaal voorwerp, dan volgt er een ontlading in de vorm van een schok. Tegenwoordig behoort dat nagenoeg tot de verleden tijd. Bijna al het tapijt wordt ‘antistatisch‘ behandeld, zodat de kans op elektrostatische schokken minimaal is. Door op een regelmatige afstand in het tapijtgaren een koolstofdraadje op te nemen wordt het tapijt antistatisch. Een andere mogelijkheid is dat er bij het productieproces een ‘antistatische spray’ wordt aangebracht op het pooloppervlak van het tapijt. 

Antistatisch werking 1

In een testlaboratorium kan via de zogeheten loopproef worden nagegaan of het tapijt voldoet aan de (internationale) PIT-normen en of het ‘antistatisch’ PIT-symbool mag worden vermeld. Wanneer er toch nog hinderlijke schokken worden gevoeld, kan het zijn dat de luchtvochtigheid in de ruimte te laag is. Vooral in de wintermaanden komt dit nogal eens voor. Door planten neer te zetten, een luchtbevochtiger te plaatsen of gewoon met een plantensproeier te spuiten met water in de ruimte kan het ‘schokeffect’ verminderd worden.

Antistatisch werking 2

Verschillende soorten zolen worden getest (rubber, leer en kunstof)

Wordt tapijt ook getest op slijtage?

Als je op tapijt loopt, slijt dat. Om uit te vinden hoe snel dit gaat, wordt met een test een situatie uit de praktijk nagebootst van een gezin met twee kinderen met tapijt in de woonkamer. Met de Lisson-test wordt deze praktijksituatie nagebootst na 2 en 5 jaar gebruik. Op een wiel zijn vier rubberen voetzooltjes gemonteerd die over een stuk tapijt lopen.

Getest op slijtage

Aan het eind van de proef, de voetjes hebben dan in 8 uur tijd 2.000 keer over het tapijt gelopen, kan een deskundige beoordelen hoe snel een tapijt slijt. Op basis van de uitslag worden de PIT-symbolen toegekend.

Hoe worden de PIT-symbolen voor de toepassingsgebieden aan een tapijt toegekend?

Tapijt dat het PIT-symbool slapen, wonen (zwaar) of werken kan krijgen, moet eerst worden getest. De test bestaat uit twee onderdelen, aspectverlies en slijtage. Slijtage wordt bepaald via de bovengenoemde Lisson-test. Bij aspectverlies (pletten) wordt nagegaan hoe het uiterlijk van het tapijt zal veranderen als het langdurig belopen wordt. Dit testen we met de Vettermantrommel. Dit is een soort grote wastrommel, waarin een stuk van het tapijt wordt geplakt. Deze trommel gaat draaien en in de trommel wordt een stalenbal gelegd. Op de bal zitten rubbernoppen. Dat zijn als het ware schoenzolen van een gezin met twee kinderen. Na 22.000 keer ronddraaien (dit duurt ongeveer 24 uur) is het tapijt te vergelijken met ongeveer 5 jaar gebruik in een woonkamer. Een deskundige kan aan het eind van deze test weer zien of het tapijt snel of niet snel zal pletten.

Hoe worden de PIT-symbolen

Vetterman trommel
Geeft de producent aan dat een tapijt dient te worden geïnstalleerd op ondertapijt, dan wordt het tapijt in de trommel ook met ondertapijt aangebracht. Is dat het geval, dan moet er bij de PIT-informatie op het tapijtstaal in de winkel 'Getest op ondertapijt' vermeld staan.

Kan tapijt niet branden als er een PIT-brandsymbool bijstaat?

NEN 1775 is een Nederlandse norm voor de bepaling van de bijdrage aan de brandvoortplanting van vloeren. De PIT/PRODIS symbolen geven aan in welke brandklasse het tapijt valt. Als een tapijt moeilijk ontvlambaar is, wil dit beslist niet zeggen dat het gaat om een onbrandbaar tapijt. In ons land worden voor gebruik in woningen geen eisen gesteld wat betreft de brandeigenschappen. Wel is dit vaak het geval in openbare ruimtes, met name in vluchtwegen. De plaatselijke brandweer stelt deze eisen vast.

FCSS14

Wat is shading en kan ik het voorkomen?

Zo nu en dan worden klachten gemeld over eigenaardige, grillige plekken in tapijt, die er uitzien alsof er water over is gemorst. De kans is dan erg groot dat men te maken heeft met het verschijnsel, dat in de vakliteratuur als ‘shading’ staat beschreven.

Nog steeds wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht naar de oorzaak van shading. Helaas heeft men tot nu toe het raadsel nog niet kunnen oplossen. Een ding is wel duidelijk geworden. Vervangt men namelijk het tapijt waarin de shading is ontstaan, dan is de kans groot dat op dezelfde plek in huis weer shading ontstaat.

Shading komt voornamelijk voor in tapijt met een gesneden pool, het kan ook optreden in kokostapijt of zijden oosterse karpetten. Het verschijnsel komt meer voor dan vroeger, maar dat is inherent aan de grotere vraag naar tapijt met een gesneden pool. Het risico is echter nog steeds niet groter dan enkele procenten van het totale gebruik van tapijt met een gesneden pool. Er is geen garantie af te geven dat shading niet zal optreden. De vervelende consequentie is dat fabrikanten geen maatregelen kunnen nemen om het euvel te voorkomen. Daarom kunnen zij ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor het eventuele optreden ervan.

Wilt u meer weten, lees dan het artikel "Shading in tapijt".

Tapijt op de trap. Is dat veilig?

Uit het rapport van de Stichting Consument en Veiligheid blijkt dat tapijt een veilige vloer is. Het biedt een stroeve en dus veilige ondergrond. Wie toch valt, maakt een zachte landing.
 
Tapijt zorgt op de trap voor extra veiligheid. Niet alleen op de trap, in de gangen en in de kamers, maar ook in de keuken en de badkamer. Tegenwoordig produceert men tapijtsoorten die speciaal geschikt zijn voor ‘natte ruimtes’. Ook dat zal veel uitglij-ongevallen voorkomen.

Tapijt op de trap

Kan tapijt de zogenaamde contactgeluiden in mijn flat verminderen?

Ook in gehorige flats of appartementen kan tapijt uitkomst bieden. In flatwoningen zijn vooral de zogenaamde contactgeluiden berucht: geluid dat zich voortplant via de vloer naar het onderliggende plafond.
Tapijt kan loopgeluiden met 25 à 30 decibel (dB) verminderen. Ook eengezinswoningen met dunne muren kunnen erg gehorig zijn. Een teer punt zijn de trappenhuizen die vaak tegen zijmuren zijn gebouwd.
Wanneer er tapijt op de trap en in de gang ligt, is er veel minder overlast voor buren en is de geluidsoverlast van levenslustige kinderen tot een minimum beperkt. En tapijt op de trap is nog veiliger ook.

Contactgeluiden in mijn flat verminderen

Zorgt tapijt op de vloer voor een goede geluidsisolatie?

In een kale ruimte kun je bij wijze van spreken een speld horen vallen. Gewone leefgeluiden – praten, tv, radio, getik van hakken – worden dan al gauw onaangenaam. Niet voor niets staan klachten over burengerucht in de top drie van geluidshinder. Een effectieve manier om het geluidsniveau naar beneden te krijgen is bewust kiezen voor textiele materialen in huis: gordijnen, gestoffeerde meubelen én zachte vloerbedekking. Kamerbreed tapijt, als tapijttegels of in de vorm van ruime karpetten.

Tapijt biedt dankzij de losse pool een uitstekende geluidsisolatie. Omgevingsgeluiden worden met de helft gereduceerd. Bovendien duren die geluiden maar heel even, in vaktermen ‘korte nagalmtijd’ genoemd. Tapijtvezels weerkaatsen het geluid immers niet, maar absorberen het. Hoe dikker het tapijt, des te groter het effect.

Tevens heeft tapijt op de vloer een gunstig effect op de akoestiek in een ruimte zodat uw favoriete cd optimaal te beluisteren is.

Goede geluidsisolatie

Moet ik altijd ondertapijt leggen onder tapijt?

Bij tapijt met een textiele rug wordt als regel aanbevolen om dit te leggen op ondertapijt. Een goed ondertapijt bevordert veel eigenschappen van tapijt. Het biedt extra comfort, geeft een gevoel van luxe en het verlengt de levensduur van het tapijt. Ook verbetert het de warmte- en geluidsisolatie. In het PIT-systeem wordt aangegeven of de classificatie van het tapijt is gebaseerd op de plaatsing met ondertapijt. De classificatie geldt in zo'n geval alleen als het tapijt ook daadwerkelijk op ondertapijt is gelegd.

Staat bij de PIT-informatie de tekst ‘Getest op ondertapijt’ dan is het de bedoeling dat het tapijt ook daadwerkelijk op ondertapijt wordt gelegd. Wordt het tapijt toch zonder ondertapijt gelegd dan is de PIT-informatie niet van toepassing.

Betekent het zwenkwielsymbool dat het tapijt ook geschikt is voor gebruik met rolstoelen?

Nee. Bij zwenkwielen moet worden gedacht aan (zit-)meubelen met zwenkwielen. Het symbool betekent niet dat dit tapijt ook geschikt is in situaties waarin rolstoelen worden gebruikt. Als je met een stoel met zwenkwielen op het tapijt heen en weer rijdt moet het tapijt sterk zijn.

FCSS19       FCSS20

Om te kijken of het tapijt sterk genoeg is, hoef je niet zelf eindeloos heen en weer te draaien op het tapijt maar gebruik je een laboratoriumstoel met zwenkwieltjes. Op deze manier wordt een echte situatie nagebootst waarbij men uitgaat van het gemiddelde gewicht van een mens van 65 kg en het gewicht van een gemiddelde bureaustoel van 25 kg. In totaal dus 90 kg. Een motortje zorgt ervoor dat de stoel rond gaat draaien op het tapijt. De proef is na 24 uur afgelopen. Hij heeft dan zo’n 25.000 keer rondgedraaid. Dit staat voor ongeveer 5 jaar gebruik. De deskundige kan daarna weer aan het tapijt zien of het tapijt sterk genoeg is.

Rolstoel bestending
 
Het zwenkwielsymbool betekent dat het tapijt geschikt is in situaties waar gebruik wordt gemaakt van zwenkwielen (wielbreedte minimaal 2 cm). Het PIT-systeem kent voor rolstoelgebruik (nog) geen symbool. In de praktijk voldoen tapijten met een lage lussenpool (zonder ondertapijt) het beste in deze situaties.

Kan ik tapijt op ondertapijt leggen in combinatie met vloerverwarming?

Steeds meer tapijtkwaliteiten hebben een jute of textiele rug. Bij het leggen ervan wordt in het algemeen ondertapijt geadviseerd. Gunstig, want zo blijft tapijt langer mooi. Tapijt isoleert warmte en bij vloerverwarming moet de warmte juist door het tapijt heen. Die twee aspecten lijken tegenstrijdig. 

Toch zijn er voldoende tapijten die geschikt zijn voor vloerverwarming. Ze voldoen aan internationale normen op het gebied van het doorlaten van warmte en zijn uitgebreid getest. Dit symbool geeft aan dat het tapijt geschikt is om te leggen in ruimten waar vloerverwarming is toegepast als bijverwarming. In dit geval moet 70 tot 80% van de totale verwarming van een andere warmtebron afkomen. Het tapijt kan meestal gewoon gelegd worden op ondertapijt. In het PIT-kader staat vermeld ‘getest op ondertapijt’. Heeft u twijfels, uw (onder-)tapijtleverancier weet hier alles van.

Vloerverwarming

Wat zijn de meest gestelde vragen over de tapijtspecial?

Mag ik meer specials bestellen dan de pakketten?
Ja dat kan. Kosten afname grotere aantallen dan 1.000 stuks, kan op aanvraag bij het secretariaat van de st. Promotie & Informatie tapijt via U ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord en een prijsopgave.

Storelocator, kom ik daar op te staan en hoe?
Alle afnemers van de special, of dat nu pakket A, B, C, D of vanaf 1.000 stuks is, komen op de storelocator op de website www.zomooiitapijt.nl te staan.
Vanaf 1.000 stuks of meer komt er ook een koppeling naar je website en krijg je een voorkeurspositie (bovenaan en een kleur).

Wat zijn de facts van de special?
De special heeft 32 pagina’s en is 26 cm hoog x 20 cm breed en weegt 93 gram per stuk.

Hoe kan ik bestellen?
Het bestellen van de specials kan online via www.allesovertapijt.nl/info/tapijtspecials.

De betaling van het afgenomen pakket geschiedt via een eenmalige incasso. Dat kunt u op het formulier aangeven.

LET OP! Zonder een ingevulde machtiging worden er geen specials geleverd en wordt u niet vermeld op de storelocator.